HIPOGLIKEMIA NOWORODKAM. Katarzyna KornackaGrupa rekomendująca

Beata Czeszyńska - Szczecin

Janusz Gadzinowski - Poznań

Ewa Helwich - Warszawa

M. Katarzyna Kornacka - Poznań

Ryszard Lauterbach - Kraków

Stanisław Nowak - Łódź

Andrzej Piotrowski - Łódź

Jerzy Szczapa - Poznań

Janusz Świetliński - Katowice


Rekomendacja została zatwierdzona przez Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej i Polskie Towarzystwo Neonatologiczne.


Prawidłowe stężenie glukozy w krwi 45-125 mg/dl (2,5-6,9 mmol/l)

Hipoglikemia noworodków

U noworodków z grup ryzyka konieczna jest kontrola stężenia glukozy we krwi

Grupy ryzyka

Grupa I

1. Zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego (IUGR)

2. Niedojrzałość

3. ZZO

4. Noworodek matki chorej na cukrzycę

5. Niedotlenienie wewnątrzmaciczne

6. Konflikt serologiczny

7. Posocznica

8. Noworodek > 42 t. c.

9. Noworodek > 4000 g

10. Noworodek z ciąży wielopłodowej


Grupa II

1. Zaburzenia termoregulacji

2. Wpływ leków podawanych matce (-sympatykomimetyki, benzothiazydy, chloropropamid)

3. Policytemia

4. Wrodzone wady serca

5. Zaburzenia endokrynologiczne i wrodzone defekty metaboliczne

6. Żywienie pozajelitowePOSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE

Zaleca się oznaczanie stężenia glukozy przyłóżkowo!

Wszystkie nieprawidłowe wyniki wymagają weryfikacji metodami laboratoryjnymi

Pomiarów stężenia glukozy dokonuje się we krwi obwodowej przed karmieniem noworodka.

Uwaga! Pomiary stężenia glukozy we krwi żylnej wykazują wartości o 15% wyższe niż we krwi włośniczkowej.

Wskazania do oznaczania stężenia glukozy

 

grupy ryzyka (patrz wyżej)

 

objawy kliniczne (patrz niżej)Oznaczenie glukozy co najmniej dwukrotnie w pierwszych 4 godzinach życia. Pierwsze oznaczenie glukozy powinno być wykonane między pierwszą a drugą godziną życia. Następne co 6 godzin do ustabilizowania się glikemii.

HIPOGLIKEMIA w 90% przebiega bezobjawowo

 

OBJAWY HIPOGLIKEMII U NOWORODKA

 

HIPOGLIKEMIA BEZOBJAWOWA (PRZEJŚCIOWA)

Uwaga! Wlewy dożylne glukozy należy odstawiać stopniowo!HIPOGLIKEMIA OBJAWOWA

 

Nie poleca się stosowania u noworodków matek chorych na cukrzycę. Istnieją publikacje wskazujące na szkodliwość podawania glukozy w „bolusie" z uwagi na zjawisko wtórnego hiperinsulinizmu

* brak efektu u noworodków z cechami hipotrofii wewnątrzmacicznejPRZETRWAŁA HIPOGLIKEMIA

Hydrokortyzon 10 mg/kg/24 godz. przy braku efektu po podawaniu hydrokortyzonu - Epinefryna 1:1000 1×0,001 ml/kg podskórnie.

Przetrwała hipoglikemia nie reagująca na schemat leczenia hipoglikemii bezobjawowej i podanie hydrokortyzonu i epinefryny powinna być leczona i diagnozowana w ośrodku III poziomu opieki neonatologicznej.Diagnostyka: 

Rekomendacje