GŁÓWNA SUBSKRYPCJA ZESZYTY


PERINATOLOGIA NEONATOLOGIA I GINEKOLOGIA
TOM 2 - Zeszyt 2 - 2009

Spis Treści


Cukrzyca ciążowa – ryzyko dla matki i dziecka
J. WILCZYŃSKI, K. DZIATOSZ

Epidemia ciąż wielopłodowych. Nowy problem w położnictwie
W. MALINOWSKI

Rzucawka w ciąży – aktualny problem kliniczny
B. LESZCZYŃSKA-GORZELAK, E. PONIEDZIAŁEK-CZAJKOWSKA

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w perinatologii
S. SAJDAK, R. MOSZYŃSKI

Mięśniaki macicy u kobiet ciężarnych
A. REROŃ, A. JAWORSKI, K. POŚPIECH

Wytrzewienie wrodzone – postępowanie w ciąży, porodzie i po porodzie
H. BUŁHAK-GUZ

Układ kostny noworodków urodzonych przedwcześnie
M. SZCZEPAŃSKI, M. KAMIANOWSKA

Ciąża brzuszna
E. SURYNT, P. PAWŁOWICZ, E. BAJ-CHOJECKA, M. ULMAN-MUSIELAK, M. WILIŃSKA, G. JAKIEL

HPV u ciężarnych
A. KWAŚNIEWSKA, M. SKOCZYŃSKI

Tarczyca noworodka w obrazie ultrasonograficznym
A. MIKOŁAJCZAK, R. BOKINIEC, M.K. KORNACKA

Ocena chemokin b we krwi pępowinowej noworodków
z grup ryzyka zakażenia wewnątrzmacicznego

B. KRÓLAK-OLEJNIK

Świąd skóry u pacjentek z wewnątrzwątrobową choleastazą
ciężarnych leczonych kwasem ursodeoksycholowym

M. GRYMOWICZ, K. CZAJKOWSKI

Przebieg ciąży bliźniaczej po zapłodnieniu pozaustrojowym powikłanej
zespołem hiperstymulacji i udarem mózgu – opis przypadku

K. RABENDA-ŁĄCKA, P. LEŚNIAK, J. WILCZYŃSKI, G.H. BRĘBOROWICZ

Achalazja wpustu u 2-miesięcznego niemowlęcia – opis przypadku
M. SZYMANKIEWICZ, M. CZARNECKA

Rak szyjki macicy w ciąży donoszonej – wstępny opis przypadku
P. PAWŁOWICZ, M. UCHMAN-MUSIELAK, E. BAJ-CHOJECKA, G. JAKIEL


GŁÓWNA SUBSKRYPCJA ZESZYTY